فراخوان جذب، اعزام 1400/04/01

.

مهلت ثبت نام در فراخوان از تاریخ ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ لغایت ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ می باشد.

تمدید مهلت ثبت نام: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

ابتدا ثبت نام نمایید سپس پروفایل خود را تکمیل کنید و در نهایت در فراخوان شرکت نمایید.

ورود ثبت نام لیست اعلام نیازها بر اساس استان زمانبندی فراخوان ها قوانین